Fina Kamara’s Story and me

På udstillingen ‘Fina Kamara’s Story and me’ sammenflettes fortællingerne om to kvinder, som i 1990erne på tværs af landegrænser begge oplever at have volden tæt inde på livet. Den ene kvinde er Fina Kamara fra det borgerkrigshærgede Sierra Leone, hvor oprørsbevægelsen RUF angriber såvel regeringssoldater som civile. Den anden er kunstneren selv, som i gymnasietiden udsættes for knivoverfald af ekskæresten, og kort efter flytter til Aalborg-forstaden Vejgaard, hvor helingsprocessen finder sted. I sammenstillingen af de to historier reflekterer værkerne på udstillingen over såvel død, vold og magt som savn, magtesløshed, tilgivelse, retfærdighed og ikke mindst over vestens tabuiserede forhold til voldsofre.

Linda Bjørnskovs maleri er et samfundskritisk og politisk maleri, der samtidig har en poetisk dybde. Hendes nyere malerier tilegner sig ofte collagens udtryk. Abstraktioner og mønstrede flader blander sig i fortællingen – som en påmindelse om, at realismens æstetik og forståelsesrammer er åbne.

This entry was posted in tekster. Bookmark the permalink.