Sydhavns Anker

What happens when the art moves far away from the art institution into the human interrelations in the society, to a place that hasn’t received aesthetic donations, but has grown up and today stand on its own , with its very own identity.

This is what the art group The Truth Behind Small aims to explore with the art projekt “Sydhavns Anker”, taking place in the period 7/9 – 31/10 2012 in Sydhavnen. Sydhavnens Anker is an experimental sculptural and architectural project, situated on the corner by Sigvald Olsens Gade and Borgbjergsvej and has to function as a micro cultural house, among others with exhibitions by local professional pictorial artists.

The group The Truth Behind Small, consisting of architect/pictorial artist Maya Peitersen and pictorial artist Linda Bjørnskov, work with sculptural and architectural projects in the public room as a method to make new agendas.

Sydhavns Anker is both a work and a frame around other works. With this grip The Truth Behind Small will give the local people at Sydhavnen the possibility of a better knowledge of the contemporary art scene.

Architecturally Sydhavns Anker points away from the tight buildings of KAB from the 1930s meanwhile going into a coalition with the self-built spheres of the Garden associations. The work consists of wood veneer, battens and a colouring in shrilly scales. In the building there is a glass display case, meant to be part of the exhibitions in the period.

The micro cultural house will contain different exhibitions and artist talk by the pictorial artists Sonja Lillebæk Christensen, Christian Schmidt-Rasmussen, Eva Öhrling, Nikolai Linares and Ole Broager – as well as a speech by the philosopher Arno Victor Nielsen. All the contributors have in common that they either live in Sydhavnen or focus on the local area in their art works.

By choosing well-acknowledged from Sydhavnen, the artist group will create a sort of Anker Jørgensen effect (Anker Jørgen was a popular social democratic prime minister of Denmark). In other words: Make a focus on the interesting personalities connected to Sydhavnen. So just like the local people were proud of Anker Jørgensen being part of the street picture, the artist group with this project contributes to make a visible focus on the local cultural people.

This entry was posted in texts. Bookmark the permalink.

Sydhavns Anker

Sydhavns Anker
THE TRUTH BEHIND SMALL
Hjørnet af Sigvald Olsens Gade og Borgbjergsvej, Sydhavnen
7/9 – 31/10 2012

Hvad sker der når kunsten bevæger sig langt væk fra kunstinstitutionen og ud i samfundets mellemmenneskelige relationer, til et sted som ikke har fået tildelt forskønnelsesmidler, men selv er vokset frem og i dag fremstår som sit eget, med en helt speciel identitet?

Det har kunstgruppen The Truth Behind Small sat sig for at undersøge med kunstprojektet ’Sydhavns Anker’, der finder sted i perioden 7/9 – 31/10-12 i Sydhavnen. ’Sydhavns Anker’ er et eksperimenterende skulpturelt/arkitektonisk projekt, der er placeret på hjørnet af Sigvald Olsens Gade og Borgbjergsvej og skal fungere som mikrokulturhus, blandt andet med udstillinger af lokale professionelle billedkunstnere.

Gruppen The Truth Behind Small, som består af arkitekt/billedkunstner Maya Peitersen og billedkunstner Linda Bjørnskov, arbejder med skulpturelle og arkitektoniske projekter i det offentlige rum som en metode til at sætte nye dagsordener.
’Sydhavns Anker’ udgør både et værk og en ramme om andre værker. Med dette greb vil The Truth Behind Small give lokalbefolkningen mulighed for at få et bedre kendskab til samtidskunstscenen.

Arkitektonisk peger ’Sydhavns Anker’ ud af KAB´s stramme bygninger fra 1930erne og går samtidig ind i et samspil med haveforeningernes selvbyggede sfærer. ’Sydhavns Anker’ er tegnet og bygget af The Truth Behind Small. Værket fremstår i finér og lægter og er farvesat i en skinger skala. Det indeholder en glasmontre, der skal bruges til de udstillinger, som værket skal huse under forløbet.

Mikrokulturhuset kommer til at rumme forskellige udstillinger og artist talks af billedkunstnerne Sonja Lillebæk Christensen, Christian Schmidt-Rasmussen, Eva Öhrling, Nikolai Linares og Ole Broager – samt et foredrag med filosoffen Arno Victor Nielsen. Fælles for de inviterede bidragydere er, at de enten har bopæl i Sydhavnen eller beskæftiger sig med kvarteret gennem deres kunst.

Ved at vælge anerkendte kunstnere fra Sydhavnen, vil kunstgruppen skabe en slags ’Anker Jørgensen – effekt’. Med andre ord: Sætte fokus på at Sydhavnen rummer bemærkelsesværdige personligheder. Så ligesom man tidligere var stolt over, at have Anker Jørgensen i gadebilledet, bidrager kunstgruppen med dette projekt, til at synliggøre lokale kulturpersoner.

Program:
’Sydhavns Anker’ Maya Peitersen og Linda Bjørnskov d. 7/9 – 31/10-12 Soloudstillinger, artist talks, foredrag i ’Sydhavns Anker’:
-Nikolai Linares fernisering og artist talk d. 7/9 kl. 17-19
-Christian Schmidt-Rasmussen fernisering og artist talk d. 20/9 kl. 17-19
-Arno Victor Nielsen Filosofi foredrag d. 26/9 kl. 18
-Sonja Lillebæk Christensen fernisering og artist talk d. 28/9 kl. 17-19
-Eva Öhrling fernisering og artist talk d. 5/10 kl. 16-18
-Ole Broager fernisering og artist talk d. 12/10 kl. 16-18

This entry was posted in tekster. Bookmark the permalink.